امروز: چهارشنبه 5 آذر 1399

 

 

 

 

 

 

داستانهای پند آموز

داستانهای پند آموز

داستانهای پند آموز

انس بن مالک می گوید: روزی با رسول اللّه (ص) به طرف کوههای مدینه می رفتیم ، داخل بیایانی شدیم ، آن حضرت به من اشاره فرمودند ، نزدیک حضرت شدم . حضرت ، پرنده کوری را بمن نشان دادند که در میان شاخه درختی بود و منقارش را به هم می زد .
خواندن 5 دفعه