امروز: چهارشنبه 5 آذر 1399

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

سوال1

سئوال شده چرا انسان نمیتونه از استاد راه خودش تقلید بکنه ؟
خواندن 9 دفعه

سوال 2

در مورد غیبت سئوال شده است...
خواندن 7 دفعه

سوال 3

در مورد نذر سئوال شده
خواندن 8 دفعه

سوال 4

باز سئوال شده در مورد ذکر
خواندن 9 دفعه

سوال 5

در مورد صورت فکریه باز که توی سیروسلوک هستش سئوال شده
خواندن 6 دفعه

سوال 6

سئوال شده که چه زمانی به مدد انسان پاسخ داده میشه
خواندن 7 دفعه

سوال 7

سئوال شده که اگر سالکی بخواهد میزان صبر و استقامت خویش را در راه سیرو سلوک بیشتر نماید آیا باید از خداوند بخواهد و توکل کند و یا کاری دیگری براش موجود است ؟
خواندن 5 دفعه

سوال 8

در مورد نفسهای ژنیتیکی سئوال شده
خواندن 6 دفعه

سوال9

سئوال شده از نظر عرفان ........نسبت به استاد
خواندن 5 دفعه

سوال 10

در مورد خواطر و خاطر سئوال شده که بر انسان بر قلب اسنان وارد میشه
خواندن 9 دفعه

سوال 11

اگر سالکی در خواب ببیند که در مراسم سوگواری شرکت کرده تعبیر آن چیست
خواندن 7 دفعه