امروز: چهارشنبه 5 آذر 1399

 

 

 

 

 

 

دوست دارم

دوست دارم

شعر از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری با آوازی از آقای احمد زخمه