امروز: چهارشنبه 5 آذر 1399

 

 

 

 

 

 

خلقت اولین نور

خلقت اولین نور - تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری دکلمه شعر خلقت اولین نور از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری با صدای آقای آریا حسن زاده