امروز: چهارشنبه 5 آذر 1399

 

 

 

 

 

 

نور خدا

نور خدا - از کتاب تجاب عشق - استاد عباس شهریاری سنگسری دکلمه شعر نور خدا از کتاب تجلی عشق اثر استاد عباس شهریاری سنگسری با صدای آقای آریا حسن زاده